Artificial Intelligence
Please fill the required field.

On pot portar la UCR la persona usuària del servei de teleassistència?


No, la UCR no és una de les prestacions de teleassistència. La teleassistència és un servei ofert per les companyies d’assistència a domicili, destinat a vetllar pel benestar i seguretat d’una Persona Grans, Dependents o Discapacitats, oferint-los una atenció personalitzada des del domicili, establint un sistema de vigilància i comunicació a distància. La UCR, per altra banda, és una prestació de l'Agència Estatal d'Esports, dirigida a persones físiques.