Artificial Intelligence
Please fill the required field.

Kokiame DI lygmenyje yra ASKAN , ar Gpt3 ar GPT 4?


GPT 3 ir GPT 4 yra abu GPT (Generation Persistent Pre-trained) tipo rinkiniai, o ASKAN (Akės atsispindinčio modelio rinkinys) yra atskira įrankių rinkinys.

1000 Characters left