Artificial Intelligence
Please fill the required field.

Kako biti sa euro u hrvatskoj?


U Hrvatskoj se euro poštuje kao zakonska valuta, a ljudima je omogućeno da se služe njime za kupnju robe i usluga, kao i za plaćanje bankovnih računa. Moguće ga je izravno uložiti u Hrvatsku kuno, ili možete otkupiti kune po upravo izračunatom tečaju u Hrvatskoj. U nekim većim bankama i trgovinama u Hrvatskoj moguće je plaćanje u kunama i eurima.