Artificial Intelligence
Please fill the required field.

ang tawag nito ay nagpapahiwatig ng pagtaghoy


Ang tawag sa pagtaghoy ay dangal. Ang dangal ay isang salita na nagpapahiwatig ng paggalang, kagandahan, at kasanayang ipinapakita o pinaiiral sa pagitan ng mga tao o pangkat.

1000 Characters left